Change Location  
© Marabu

Vannbasert Inkjetblekk

Etterspørselen etter vannbasert inkjetblekk er stadig økende, noe som er grunnen til at markedet rapporterer om at det er mye å gripe fatt i. Hovedfokus er rettet mot trykk på produkter som kommer i kontakt med hud eller matvarer. I tett samarbeid med industrien har Marabu utviklet vannbasert inkjetblekk for fleksible forpakninger til matindustrien, kartong, leker (følger EN71/3 standard) og digitaltrykt tapet.

Marabu er din partner for utviklingsprosjekter hvor kompatibilitet til applikasjonene kommer i første rekke, eller hvor nytten med vannbaserte farger generelt oppveier fordelene.

Vår kompetanse:

 • Singlepass prosess-egnet inkjetblekk for absorberende og ikke-absorberende underlag
 • Kunnskap om interaksjonen mellom polymerer, pigment og vann som hovedløsemidler
 • Prosjektrelatert utvikling i fokus for best mulig resultat
 • Resepter som kan anvendes til alle industrielle printhoder
 • Betydelig kompetanse på de mest brukte industrielle printhoder (f.eks. Konica Minolta, Kyocera og Dimatix)

Har du spørsmål?

Kontakt: Victor Bildsten
E-post: vibi@marabu.com

Trykk på fleksibel emballasje

[Translate to Norge:] Waterbased inkjet inks for flexible food packaging© Marabu

Fleksibel emballasje blir brukt til matprodukter for å beskytte, merke og distribuere innholdet. Trykk blir gjort direkte på pakningsmaterialet. En fleksibel forpakning former seg etter produktet, det er lett å endre på, og er brukervennlig og effektivt. Les mer om fordelene med fleksibel forpakning: Flexible Packaging Association (FPA)

 

Fordelene med vannbasert inkjetblekk:

Trykk på tapet

[Translate to Norge:] Water-based inkjet inks for wallpaper printing© Photographee.eu/Fotolia

Individuelt trykt tapet for oppholdsrom, skoler, barnehager eller til arbeidsplassen. I disse tilfellene bør trykk på tapet være luktfri og fri for skadelige stoffer.
Viktig for tapetprodusenter og kunder: Marabus vannbaserte digitale blekk garanterer at sluttproduktet er sertifisert ifølge RAL 479 (quality mark for wallpapers).

Fordelene med vannbasert inkjetblekk:

 • Kostnadseffektivt for mindre og medium opplag
 • Mulig med endeløse motiv- og motivvarianter
 • Glans tilpasset tapetet

Trykk på papir, papp og bølgepapp

[Translate to Norge:] Inkjet inks for corrugated board and cardboard© dmitrimaruta/Fotolia

Når det gjelder pappkasser er det stor risiko for at trykkfargene som brukes blir absorbert. Produksjon og prosessering fungerer dårlig. Vannbaserte trykkfarger passer for fleksible, miljøvennlige og kompatible pappemballasjer og sammenleggbar emballasje.

Fordeler med vannbasert inkjetblekk:

 • Høy fargebrillians, selv på kartong som ikke er forbehandlet
 • Fleksibel fargeoverflate, og derfor ingen spenningsødeleggelser under stansing og rilling
 • Liten inntregning i materialet