Change Location 

Marabus miljørapport 2022

08/03/2022

Hvordan arbeider vi, som fargeprodusent, med miljø til hverdags?

Hvilke hindre må vi overvinne og hvilken betydelse har det viktigere spørsmålet om bærekraft for et middels stort selskap med global virksomhet?

Hos Marabu har vi håndtert disse spørsmål i lang tid. Som fargeprodusent tilhører vi kjemikalieindustrien og har derfor et betydelig ansvar i spørsmål om miljø, helse og sikkerhet, både innen vårt selskap og hos våre kunder. Med Marabus miljørapport 2022 gir vi informasjon om vår virksomhet som går utover de lovfestede krav og villkår for å beskytte miljøet og bevare ressursene.

Vår globale miljørapport:  Marabu Environmental Report 2022