Change Location 

Fargekonvertering

Marabu produserer og utvikler løsningsmiddelbaserte, UV-herdende og vannbaserte inkjet farger for en rekke ulike maskiner. Ved utvikling av våre digitale farger utnytter vi vår erfarenhet og kunnskap som trykkfargeprodusent innen andre trykkprosesser som silke- og tampotrykk.

Innovasjon drives av vårt nære samarbeid med forskningsorganisasjoner, universiteter og leverandører, som resulterer i stadig forbedrede produkter for våre kunder. Vårt mål er å utvikle den best mulige digitalfargen for inkjet skriverhoder gjennom å utnytte vår spesialkunnskap og forståelse for de spesifike krav som markedet etterspør.

Hvorfor bytte til Marabus digitalfarger?

Switch It! Det eneste alternativet til original blekk

Velger du Marabus farger bygger du et partnerskap med fargeutvikleren der ingen mellomledd er nødvendig. Du bytter enkelt fra originalfargen til Marabus digitaltrykkfarger samtidig som du får en rekke fordeler:

 • Produseres med samme strenge toleranser som OEM-fargene.
 • Kompatibel – Finnes i en mengde ulike utførelser som feks. kassetter, poser og flasker.
 • Høy kvalitet og forbedret kapasitet, samtidig som produksjonskostnadene minsker.
 • Profesjonell støtte og hjelp fra vårt support-team.
 • Arbeidsmiljø – ingen av våre farger inneholder det farlige emnet tetraglyme som kan skade fertilitet og ufødte barn.
 • Miljø – alle produkter følger alle regler og krav i henhold til CLP, noe som innebærer at alle farger leveres med MSDS og etikett på norsk.

Hva hender med garantiene?

Ved en fargekonvertering er det mange som tror at garantien fra maskinleverandøren ikke gjelder lenger. Derfor er det bra å vite at når Marabu konverterer en maskin så overtas garantien for de deler som er i kontakt med blekket med samme forutsetninger som tidligere.
For mer informasjon om gjeldende garantier henviser vi til Marabu Digital Warranty.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med din konvertering kontakt våre eksperter:
Telefon: 22 73 50 00
E-mail: support@marabu.no

Färgkonvertering

Marabu tillverkar och utvecklar lösningsmedelsbaserade, UV-härdande och vattenbaserade inkjet färger för en mängd olika storformatsskrivare/maskiner. Vid framtagandet av våra digitala bläck utnyttjar vi vår erfarenhet och kunskap som tryckfärgstillverkare inom andra tryckprocesser såsom  screen och tampo.

Innovation drivs av vårt nära samarbete med forskningsorganisationer, universitet och leverantörer - vilket resulterar i ständigt förbättrade produkter för våra kunder. Vårt mål är att utveckla bästa möjliga digitalBläck för inkjet skrivarhuvuden genom att utnyttja vår specialistkunskap och djupa förståelse för de specifika tekniska krav som marknaden kräver.

Varför byta till Marabus digitalbläck?

Switch It! Det bästa alternativet till original bläcket

Väljer du att arbeta med Marabus bläck bygger du ett partnerskap med färgtillverkaren där inga mellanhänder är nödvändiga. Du byter enkelt från originalfärgen till Marabus bläck samtidigt som du får ta del av många fördelar:

 • Produceras med samma strikta toleranser som original bläcket
 • Kompatibel – Finns i en mängd olika utföranden såsom kassetter, påsar och flaskor
 • Hög kvalitet och förbättrad kapacitet samtidigt som produktionskostnaderna minskar
 • Professionellt stöd och hjälp från vårt supportteam
 • Arbetsmiljö - inga av våra färger innehåller det farliga ämnet tetraglyme som kan skada fertilitet och ofödda barn.
 • Miljö - alla produkter följer alla regler och krav enligt CLP, vilket innebär att alla färger levereras med MSDS och etikett på svenska.

Vad händer med garantierna?

I samband med en färgkonvertering är det många som tror att garantin från maskinleverantören inte gäller längre. Därför är det bra att veta att när Marabu konverterar en maskin så övertas även garantin för de delar som berörs av färgen med samma förutsättningar som tidigare.

För mer information om gällande garantier hänvisar vi till Marabu Digital Warranty.

För mer information om hur vi kan hjälpa dig med din konvertering kontakta våra experter:
Telefon: 040-672 84 10
E-mail: support@marabu.se

Hvilken blekk skal jeg velge?

Vilket bläck ska jag välja?