Change Location  

05/25/20

Valutatillegg

Den norske kronen har nådd sitt svakeste nivå på mange år, og det er veldig uforutsigbart hvordan den vil utvikle seg framover. Vi importerer mange av de produktene vi selger på det norske markedet og påvirkes derfor av denne utviklingen. I våre priser finnes en viss marginal innregnet for å håndtere disse svingningene og for å skape en stabilitet på markedet. Nå har vi dog nådd et nivå der vi har passert denne marginalen og vi må derfor anpasse oss for å kunne levere importerte varer.

Da det er vanskelig å gi prognoser på utviklingen har vi valgt å benytte et valutatillegg som vi hver uke oppdaterer.

Om du har spørsmål, kontakt oss gjerne!

2020

Uke 13 18,0%

Uke 14

13,3%

Uke 15 10,0%
Uke 16 Uendret
Uke 17 Uendret
Uke 18 Uendret
Uke 19 Uendret
Uke 20 Uendret
Uke 21 -3,0%
Uke 22 Uendret
Uke 23 Uendret
Uke 24 -3,5%
Uke 25 Uendret