Change Location 

Leveransevilkår

Nedenfor kan du laste ned de leveransevilkår vi henviser til i våre tilbud og prislister.

Der ikke annet er angitt gjelder Marabu Scandinavia´s generelle leveransevilkår.

Marabu Scandinavia aksepterer ingen andre leveransevilkår om ikke dette er avtalt skriftlig.

 

Marabu Scandinavia Leveransevilkår

NL017 – Maskiner exkl. installation/montering

NLM19 – Maskiner inkl. installation/montering

ALV21 – Grafiska maskiner inkl. installation/montering