Change Location  
CD/DVD© Ahilfoto/Fotolia

CD/DVD

De høyeste tekniske krav må oppfylles i dette krevende markedet. Jo høyere kvalitet på trykkfargen, desto mer fleksibilitet har du når det gjelder dine produksjonsprosesser (dvs. hastighet, helling, osv.).

Marabus fargesystem er blant de beste som er tilgjengelig på markedet.

Farge etter applikasjon:

UltraDisc UVOD© Marabu

UltraDisc UVOD

  • UV-herdende farge med svært lave radielle avviksverdier
  • Herder raskt, godt egnet til høye trykkhastigheter
  • Optimal reologisk justering, svært god flyt
UltraSet UVOS© Marabu

UltraSet UVOS

  • UV-herdende prosessfarge for silke- og offsettrykk 
  • Svært god trykkbarhet samt utmerket punktdefinisjon
  • Høypigmentert