Change Location 

CD/DVD

De høyeste tekniske krav må oppfylles i dette krevende markedet. Jo høyere kvalitet på trykkfargen, desto mer fleksibilitet har du når det gjelder dine produksjonsprosesser (dvs. hastighet, helling, osv.).

Marabus fargesystem er blant de beste som er tilgjengelig på markedet.

Farge etter applikasjon:

UltraDiscUVOD

  • UV-herdende farge med svært lave radielle avviksverdier
  • Herder raskt, godt egnet til høye trykkhastigheter
  • Optimal reologisk justering, svært god flyt

UltraSetUVOS

  • UV-herdende prosessfarge for silke- og offsettrykk 
  • Svært god trykkbarhet samt utmerket punktdefinisjon
  • Høypigmentert