Change Location 

De beste forutsetninger med Marabu service & support

Silke-, tampo- og flexotrykkmaskiner samt digitale storformatsmaskiner

Bestill service

Marabu Scandinavia utfører vedikehold, support og service på silke-, tampo- og flexotrykkmaskiner samt digitale storformatsskrivere og programvare. Vår service og support består av teknikere som har lang erfaring  og våre teknikere er opplærte for å kunne gi bra tekniskt support og utføre service på et profesjonellt sett.

Silke-, tampo- og flexotrykkmaskiner

Marabu tilbyr installasjon, reservedeler, service, support og reparasjoner av alle typer silke-, tampo- og flexotrykkmaskiner. Vi hjelper også til med å lære opp dine ansatte slik at de bruker utstyret på best mulig måte. Vårt mål er å jobbe tett på og ha daglig kontakt med våre kunder. Vi gir råd og støtte i direkte problemstillinger, men er ofte også involvert som rådgivere i selve trykkeprosessen i ulike utviklingsprosjekter. Våre teknikere besøker våre kunder jevnlig for å sikre at det oppnås best mulig trykkresultat. Vi hjelper ofte med å finne en farge som passer når nytt trykkmateriell er aktuelt, enten hos kunden eller her på Marabu Skandinavia dersom materialet sendes til oss for prøvetrykk. Vi har utstyr av de nyeste modellene for måling og kontroll av alle parametere innenfor trykket.

Bestill service

Screen-, tampo- och flexotryckmaskiner

Marabu erbjuder installation, reservdelar, service, support och reparationer till alla typer av screen-, tampo- och flexotryckmaskiner. Vi hjälper även till att utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Vårt mål är att arbeta nära och ha daglig kontakt med våra kunder. Vi ger råd och support i direkta frågor, men är ofta också med som rådgivare vid själva tryckprocessen i olika utvecklingsprojekt. Våra tekniker besöker våra kunder regelbundet för att se till att ett så bra tryckresultat som möjligt uppnås. Vi hjälper ofta till med att hitta en färg som passar när nya tryckmaterial är aktuella, antingen på plats hos kunden eller här på Marabu Scandinavia om materialet sänds till oss för provtryck. Vi har utrustning av senaste modeller för mätning och styrning av alla parametrar inom trycket.

Beställ service

Storformatskrivere og digitaltrykk

Marabu tilbyr installasjon, reservedeler, service, support og reparasjoner til de fleste storformatskrivere. Vi hjelper deg også med å lære opp dine ansatte til å utnytte utstyret best mulig. Vår service og support består av teknikere som har lang erfaring med digitale skrivere i storformat og tilhørende programvare. De er opplært til å gi god teknisk støtte og utføre service på en profesjonell måte.

Vi er autorisert servicepartner for:
EFI - VUTEk - Vanguard - OKI - Roland - Summa - d.gen 

Vi utfører også service og support på:
Canon, Fuji, Mimaki, Mutoh, Epson og HP.

Serviceavtaler

Storformatsskrivare och digitaltryck

Marabu erbjuder installation, reservdelar, service, support och reparationer till de flesta storformatsskrivare/printrar. Vi hjälper även till att utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Vår service och support består av tekniker som har mycket stor erfarenhet av digitala skrivare för storformat och även tillhörande programvaror. De är utbildade för att ge bra tekniskt support och utföra service på ett professionellt sätt.

Vi är auktoriserad servicepartner för:
EFI - VUTEk - OKI - Roland - Summa - d.gen

Vi utför även service och support för:
Canon - Fuji - Mimaki - Mutoh - Epson - HP

Serviceavtal

Kontakt oss:

Marabu Scandinavia - Aslakveien 20 - 0753 Oslo - 22 73 50 00 - e-post: Support