Change Location  
Marabu Scandinavia

Kvalitetspolitikk

Marabu er kjent for sine ledende kvalitetsprodukter og tjenester, høye felles utviklingstandarder og internasjonale rekkevidde.

Vi trenger å generere en rimelig fortjeneste for å opprettholde konkurransekraft og sikre en fortsatt ekspansjon markedet. Vårt overordnede mål er å konsekvent tilpasse vår virksomhet for å møte markedets krav. Vi bestreber oss på å tilby kvalitetsprodukter og tjenester som gagner våre kunder. Vi kan bare oppnå dette målet dersom alle Marabus ansatte arbeider sammen.

Våre kunder er de som vurderer kvaliteten på våre tjenester hver dag; De er avgjørende for vår suksess, for å sikre våre arbeidsplasser og levedyktigheten til vår virksomhet. Vi bestreber oss på å befeste og styrke vår posisjon i markedet ved å fokusere på kvalitet i alle avdelinger. Vi jobber for kontinuerlig forbedring, og ønsker å kommunisere vår satsing på kvalitet i hele vår virksomhet nå og i fremtiden. Vi tilpasser oss de stadig skiftende krav til endring. Vi måler vår suksess etter kundetilfredshet, og hvordan vi effektiviserer våre forretningsprosesser.

Sertifikat
Marabu Scandinavia er ISO-sertifisert i både miljø og kvalitet i henhold til ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert.

ISO-certifikat

Miljøpolitikk

Vår miljøpolitikk – ni veiledende prinsipper
I våre daglige gjøremål, må vi ofte gjøre kompromisser for å oppnå kortsiktige mål. Men vårt langsiktige mål er klart: å beskytte og bevare vårt naturlige miljø og dets essensielle ressurser - luft, vann og jord. For fremtidige generasjoner har vi ikke råd til en «vinn for enhver pris» holdning.  

Som virksomhet innen den kjemiske industrien tar vi vårt ansvar for sikkerhet og beskyttelse av miljøet. Alle våre ansatte følger relevante nasjonale og internasjonale lover og prinsipper innen miljørett.

Vi har valgt å ikke bruke meget giftige eller helsefarlige stoffer. Når det er mulig, bruker vi derfor mindre skadelige erstatningsingredienser.

Vi utvikler høyteknologiske produkter for å redusere utslipp i produksjon og prosessering.

Ansvarlig og moderat forbruk av naturressurser som energi og råvarer er naturlig for Marabu. Vi prioriterer derfor bruk av fornybare energikilder.

Samfunnsansvar, herunder miljøvern, er en integrert del av vår forretningsfilosofi og praksis.

Vi streber etter å kontinuerlig forbedre vårt arbeid for miljø og miljøytelse.

Vi investerer kontinuerlig i state-of-the-art fasiliteter og utstyr, selv i usikre markedsforhold.

Vi deltar og bidrar aktivt i faglige organisasjoner i kvalitet-, helse-, sikkerhet- og miljøspørsmål. For Marabu er dette en viktig del av vår omfattende satsing på våre ansatte og miljøet.

Vi forventer at våre leverandører møter de samme høye standardene vi har satt for oss selv.

Helse og sikkerhet
Vi ønsker å tilby en ren og trygg arbeidsplass, og jevnlig gi de ansatte opplæring. Vi gir spesifikke instruksjoner (f.eks. for produksjon, logistikk, laboratorium, truckførere, førstehjelp etc.) for å sikre at ansatte er fullt klar over sikkerhetsspørsmål.

Ansvar for implementering og etterlevelse av relevant regelverk, og å kontinuerlig forbedre helse og sikkerhet ligger hos ledelsen, sjefer og den enkelte medarbeider.

Marabu lederhåndbok dekker målene, organisatoriske strukturer, prosesser og prosedyrer som er relevante for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet; Den er obligatorisk for oss alle. Den vil i hovedsak bli videreutviklet og forbedret av interne revisjoner. Den strategiske retningen og effekten av Marabu Management System vil bli gjennomgått og evaluert av ledelsen med visse mellomrom.

Sertifikat
Marabu Scandinavia er ISO-sertifisert i både miljø og kvalitet i henhold til ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert.

ISO-certifikat