Change Location 

Technigraf

Variocop S

Denne profesjonelle eksponeringsenheten er utformet for å eksponere UV-følsomme emulsjoner og filmer på screenrammer i små til middels store formater.    

Maks. rammestørrelse: 100x125 cm
Datablad: Trykk for nedlasting

Varicop S Combi

Denne profesjonelle eksponeringsenheten med tre tørkeskuffer er utformet for å eksponere og tørke UV-følsomme emulsjoner og filmer på screenrammer i små til middels store formater. 

Maks. rammestørrelse: 73x93 cm
Datablad: Trykk for nedlasting