Change Location 

Leverandører

Vi har samlet verdens ledende produsenter av utstyr og maskiner for digitaltrykk i en portefølje. Våre leverandører er erfarne og ligger i forkant når det gjelder kvalitet, produktivitet og miljø på markedet. Vi tilbyr deg muligheten til å utstyre trykkeriet for å nå høyest mulige trykkvalitet med en rasjonell og effektiv produksjon, der så vel indre som ytre miljø tas hensyn til. Til maskinene tilbyr vi installasjon, reservedeler, service og reparasjoner, slik at de alltid kan yte maksimalt. Vi kan også hjelpe dere med valg av riktig utstyr til ditt formål ved hjelp av vårt erfarne personale, samt lære opp ditt personale slik at de bruker utstyret på best måte. Mye av utstyret finnes hos våre kunder i din nærhet, slik at vi kan vise det i sitt rette miljø. Vi er nøye med at alle våre maskiner er CE-merket og følger de lover og regler som gjelder for Norge. Farger som leveres til maskinen, er merket ifølge CLP-forordningen, og vi leverer naturligvis korrekt utførte sikkerhetsdatablad.

En effektiv og feilfri produksjon er oftest nøkkelen til en lønnsom virksomhet. Vi hjelper deg å nå dit!

Finn den perfekte leverandøren for ditt digitaltrykk: