Change Location 

Tilbehør

Barbieri

Intelligente måleinstrument.  Barbieri er vår hovedleverandør av spektrofotometer.

Produkter

Chemica

Påføring av varmetransfer på tekstiler. Chemica leverer kvalitetsfolie for skjærbare og trykkbareheat transfer.

Produkter