Change Location  

Tilbehør

Barbieri SpectroPad 

Intelligente måleinstrument.  Barbieri er vår hovedleverandør av spektrofotometer.

Produkter

Chemica Heat transfers 

Påføring av varmetransfer på tekstiler. Chemica leverer kvalitetsfolie for skjærbare og trykkbareheat transfer.

Produkter